Friday , August 19 2022

Сирма Груп Холдинг придоби изцяло свое дъщерно дружество[ad_1]

Сирма Груп Холдинг придоби изцяло свое дъщерно дружество

С решение на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг и в изпълнение на своята Стратегия за развитие и растеж, технологичната компания придоби броя акции от клас А и 13 902 2024 броя обикновени акции от Сирма Ентерпрайз Системс АД.

Сделката е осъществена при цена от 140 хил. лв., срещу която сума единствената технологична компания в най-представителния индекс на Българска фондова борса – SOFIX, вече притежава на 100% капитала на дъщерната си компания.

Днес на заседание на Сирма Груп Холдинг бе видите решение на промяна на придобитата компания – от Сирма Ентерпрайз Системс на Сирма Ей Ай.

Технологичният гигант обяви ръст на консолидираните си приходи към 30 септември от 20.32% на годишна база, като нарастването е от 37.2 млн. лв. at 44.7 млн. лв.

Приходите от продажби на продукти се увеличават с малко по-висок темп from 26.05% – от 14.7 млн. лв. до 18.6 млн. лв., докато приходите от продажби на услуги нарастват с 16.29% на 22 млн. лв. at 25.6 млн. лв.

Акциите на Сирма Груп Холдинг са най-добре представящитеу се в SOFIX компания за последните 30 дни.

Справка на Profit.bg показва, че за този период книжата на дружеството са поскъпнали с 15.48%, до 0.97 лв., Което е три пъти повече от втората компания по този показател.