Thursday , October 17 2019
Home / china / For a long time, "Zhang Fei" took a wheelchair to join the three countries – China News

For a long time, "Zhang Fei" took a wheelchair to join the three countries – China News
For a long time, "Zhang Fei" took a wheelchair to the three countries, to unite – Chinanews.com

From left to right, Hu Zhanli (decorative Meng Fu), Li Qingxiang (Yuan Shao decorator), Jin Shugui (Pang Tong decorator), Wang Guanghui (decorative Cao Rui), Hong Universe (decorative Zhou Yu), Chen Zhihui (Liao Hua decoration, Tai Shici Decoration), Wang Hongtao Huang Zhong), Tang Guoqiang (decoration …


Source link