Wednesday , May 18 2022

iQiyi "screaming night" earns a thousand-year-old Yi Qian singer-songwriter – Sina.com[ad_1]
iQiyi "Screaming Night" won the yearly male singer Yi Qianqian Sina.com

Beijing News (Reporter Liu Wei) On December 1 2019 Iqiyi "Scream Night" was held in Beijing. Lu Han, Wu Yifan, Yi Qianqian, Cai Xukun, Huang Xiaoming and other stars, and Yi Qian, when he finished his 18th birthday, "Year …

[ad_2]
Source link