Monday , September 21 2020
Home / norway / Fortsatt ikke forbudt med halvautomatiske våpen

Fortsatt ikke forbudt med halvautomatiske våpen[ad_1]

FORBYS: From the Ruger Mini 14, we are blir forbudt etter at forbudet trer and kraft. Det er den samme våpentypen som ble brukt av Anders Behring Breivik på Utøya 22. July 2011.

FORBYS: From the Ruger Mini 14, we are blir forbudt etter at forbudet trer and kraft. Det er den samme våpentypen som ble brukt av Anders Behring Breivik på Utøya 22. July 2011. Photo: Stefan Söderström / NTB scanpix

Halvannet år etter at Stortinget vedtok en innstramming på halvautomatiske våpen, har loven fortsatt ikke trådt i kraft. – Provoserende at the bottom of the line, serier stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

Lovendringen som ble vedtatt 15. mars i fjor, innebærer et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er construert for helautomatisk funksjon, eller for militæret eller politiet.

Det er den samme type våpen som Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya 22. July 2011.

Forbudet har imidlertid latt venta på seg, fordi Justisdepartementet fortsatt jobber med en forskrift som utfyller loven og klargjør hvordan den skal forstås.

– Departementet jobber med forskriften, but it is no longer possible for the city, Thor Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) and Justisdepartementet.

også

også

Terrorsiktet meldte seg inn i skyteklubb i blossom

– Våpnene har stort skadepotensial

Når departementet leverer forslaget til forskrift, skal den ut på høring til berørte parter. Deretter skal høringsuttalelsene vurderes og forskriften eventuelt justeres.

Etter this vil de rundt 900 våpeneierne som rammes av forbudet, do ytterligere tre år på år levere dem inn, ødelegge dem eller selge våpnene i utlandet.

– I can do a skjønne at the scale of my language. Apart from halvannet år, sier justispolitisk talsperson Petter Eide and SV om utarbeidingen av forskriften.

KRITISERER REGJERINGEN: Justispolitisk talsperson Petter Eide (SV) and Stortingets justiskomité. Photo: Helge Mikalsen

Han peker på at bakteppet for vedtaket er sikkerhet, og at den typen våpen som forbudet omfatter, blant annet brukes av terrorister i skoleskytinger.

– Disse våpnene skal vekk fra uønskede hender så fort som mulig og Stortinget mener loven må tre i kraft raskt. Det er provoserende at trege, byråkratiske prosesser gjør at det tå lang tid, ser Eide.

Stortingsrepresentant og leder for justiskomiteen Lene Vågslid (Ap) stiller seg bak critken til Eide.

– Et samlet storting strammet inn på våpenloven og jeg forventer at de får nødvendige forskrifter på plass. Disse våpnene har stort skadepotensial og det er derfor victims a iverksatt forbudet.

JUSTISKOMITEEN: Stortingsrepresentant og leder for justiskomiteen Lene Vågslid (Ap). Photo: PETER MYDSKE

Hun sier det fremstår som om det er lite control over fremdrift i saker som er vedtatt på Stortinget.

– Behind dessert blitt en vane med justisministrene fra Frp. Ting tar tid, Vågslid sier, som nå har sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren om fremgangen i arbeidet med den nye våpenlov-forskriften.

Ane Kismul er secretariatsleder i Senterpartiets stortingsgruppe.

– Vi er opptatt av at ting som vedtas i Stortinget trer i kraft. Dette er ikke den eneste saken der regjeringen er forsinket i arbeidet med forskrift, sier hun.

også

New Zealand forbyr alle våpen brukt under massedrapene

– Til høring ved årsskiftet

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet var det godt kjent at det gjenstod et stort og detaljert arbeid med forskriftene, da loven ble vedtatt av Stortinget våren 2018.

– That arbeidet pågår for fullt and Justis- og beredskapsdepartementet, og vi satser på at forskriftene sendes på høring ved kommende årsskifte, skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i departementet i en mail til VG.

Leder av justiskomiteen, Vågslid, sendte i går den 19. august inn et skriftlig spørsmål til justisministeren, we are the most ministry minister:

«Hva er årsaken til at forbudet mot å erverve og besitte halvautomatiske rifler som opprinnelig er construert for helautomatisk function eller er ment for militæret og politiet, ikke er iverksatt og når vil statsråden sørge for at forbudet trer i kraft?».

Mål om å bedre samfunnssikkerheten

Endringene i våpenloven med innstramminger på halvautomatiske våpen, var en embefaling fra Gjørv-kommisjonen.

From statsminister Erna Solberg present to you the commendation lovendringen på en pressekonferanse 1. september 2017, sa statsministeren at alle embefalingene fra kommisjonen med det var kvittert ut.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa på samme pressekonferanse at med lovendringen ville bety at våpen som ble benyttet 22. July 2011, blir forbudt.

Et sentralt siktemål har vært å avgrense tilgangen til skytevåpen med mest skadepotensial. Regjeringen foreslår å lovfeste et forbud mot halvautomatiske våpen med stor ildkraft, med unntak for våpensamlere og enkelte sportsskyttere.

– In sånn ordning vil etter regjeringens syn gi and victims bidrag til å bedre samfunnssikkerheten, samtidig som vi viderefører den gode, norske våpenkulturen.

Etter 1. september 2017 var lovendringen på en høringsrunde. Justiskomiteen i Stortinget avga sin innstilling February 27, 2018, før lovendringen ble vedtatt i Stortinget 15. mars samme året.

Kommersielt samarbeid: Rabattcoder

[ad_2]
Source link