Tuesday , October 22 2019
Home / norway / Her stenger of kleine sine – to kan komme ut for salg – NRK Finnmark – Local nyheter, TV and radio

Her stenger of kleine sine – to kan komme ut for salg – NRK Finnmark – Local nyheter, TV and radio– I'll take snudd hver in stein for å finne løsninger, men dessverre har vi ikke mer å ta av.

Bente Floer is for menighetsrådet i Nordkapp og lang tid måtte kjempe mot in elendig økonomi. Kirkene blir stengt fra og med 1. februar, og er allerede nå stengt for besøkende på dagtid.

iFinnmark omtalte saken først.

Nå vurderer menighetsrådet også å selge to av kirkene.

– Kirkevergen takes the order of the first order and fails. Han skal se på hvordan det kan se ut å fjerne dem fra våre budsjett, sier Floer.

Gjesvær kirke

Leieavtalen med Gjesvær kirke på bildet er sagt opp og vil holde åpent ut leieavtalen.

Photo: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Ingen begravelser og dåp i kirkerom

I utgangen av 2018 watched undersøkelse utført av Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA), at hver tiende kirke i Norge brukes sjeldnere enn e gang per måned. Typisk for de ubrukte kirkene, is a member of små kommuner.

Samtidig har flere menigheter i landet slitt med å vedlikeholde de gamle kirkene.

I Nordkapp have menushe tre kirne egne, Honningsvåg, Skarsvåg og Repvåg, and tillegg til at de leier in private Kirke i Gjesvær. Menigheten har også et eget menighetshus.

Picture

Malin Irene Magnussen and Honningsvåg holder without any data datter som hun håper å kunne døpe i kirkerom.

Photo: Private

Det er kirkene i Skarsvåg og Repvåg som nå vurderes for salg, mens leieavtalen and Gjesvær er sagt opp.

Honningsvåg kirke skal fortsatt kunne leies ut til conserter og andre arrangementer.

Men dåp, begravelser, giftermål og gudstjenester skal i fremtiden kun kunne skje i menighetshuset.

Det skaper reaksjoner og fortvilelse hos flere i befolkningen, blent annet Malin Irene Magnussen, som om kort skal døpe six nyfødte barn. This is how can I find it in Kirke å Gå til?

– Når jeg skal døpe datteren min, så er det noe jeg vil skal skje i kirken. Det handler om min kristne tro. Det er ikke det samme at det bare skal skje i vanlig hus, sier Magnussen.

– There is a gjelder mange flere, Magnussen sier.

Club Paradiso

Club Paradiso har blitt converter in a quiet place in the center of Amsterdam, just like the sun. Andre steder har kirgtüber blitt gjort om til restauranter.

Photo: PETER DEJONG / Ap

– Vi må tenke på utvidet bruk av kirkerommet

Organizations KA mener Norge må bli mer åpen for å bruke kirkerommet til flere aktiviteter, og dermed gjøre kirka til et samlingspunkt i samfunnet på flere områder.

– Da kan man beholde det som gudshus, og ha kirkelige handleer der når de har mulighet til det, men at man også kan leie det ut til annen bruk som ikke er konflikt med kirken, sier fagdirektør i KA, Oddbjørn Sørmoen.

Oddbjørn Sørmoen

Fagdirektør and KA, Oddbjørn Sørmoen mener menighetene Norge må se på hvordan man kan utvide bruken av kirkerommene.

Photo: NRK

– Den norske kirke er in luthersk kirke, og man har ikke så strenge rammer for hva man kan gjøre og ikke gjøre der.

I andre land take man set eksempler på at kirker som blir solgt blir brukt som nattklubb eller restaurant, men det det tenker Sørmoen kan bli problematisk.

– Da skurrer det veldig. Bygget får ett budskap, og innholdet et annet.

For example, you have the right to byte bygget er and bygg for fellesskapet i lokalsamfunnet, og det skal det fortsatt være. Man kan bruke det til møter, konserter og kulturelle opplevelser.

Han forteller videre at det ikke bare er Nordkapp menighet som sliter med å beholde alle kirkene sine åpne, men be ikke hørt om at noen har måtte selge.

– You will be taken to your home by the host and by the way you will get it overtatt funksjonen til den gamle. It takes man ønsket å rive den gamle, andre ganger diskuterer man om man kan selge det, men i ikke skjedd enda, sier Sørmoen.

Biskopen fortviler

Olav Øygard

Biskop Olav Øygård i Nord-Hålogaland bispedømme.

Photo: Marita B. Andersen / NRK

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, synes situasjonen and Nordkapp er tragisk.

– Det er in dramatisk og veldig alvorlig situasjon Nordkapp står i. Determine the location and location of the location, the number will be NRK.

– At folk ikke skal gå på gudstjeneste, ikke ta avskjed på sine kjære … Jeg tror det ikke før jeg får se det, at dem sånn det må bli, fortsetter han.


Source link