Sunday , February 5 2023

Bandyn diskuterar lönetak – Sport[ad_1]

Bandysporten är van vid att leva med begränsade ekonomiska förutsättningar. Ekonomin för elitklubbarna blev bättre sedan elitlicensen infördes i början av 2000-talet, men de senaste årens allt fler röda siffror i boksluten oroar.

Vi behöver ta tag vad vi från förbundet kan göra för att hjälpa till act förbättra förhållandena, säger Stig Bertilsson.

Diskutera lönetak

Utredningen ska ta fram underlag och förslag på åtgärder. Bland annat på om elitlicensen behöver förändras och förstärkas med klarare bestämmelser för att få spela i elitserien.

Man kan fundera på det när några föreningar återkommer regelbundet och får redovisa handlingsplaner för att at vara kvar i elitserien. We just have no två föreningar som är extra illa ute, Hammarby och Sandviken, säger Bertilsson.

Sedan ska vi discusse effekterna av ett lönetak. Det skulle till exempel kunna vara så act in viss summa föreningens intäkter får gå till löner. They remain ska användas till ungdomsverksamhet, damverksamhet, kansli och marknad och så vidare.

Spelarlöner tar större del

Bertilsson säger att det finns anledning att göra in värdering av klubbarnas ekonomi med tanke på att kostnaden för spelarlönerna har ökat.

De får inte öka mer än vad man har råd med. Det känns som att spelarlönerna har tagit in allt större del av kakan. Och det kan vara på bekostnad av ungdomsverksamheten och satsningar på damverksamheten som är sådant som vi från förbundets sida starkt vill prioritera, säger han.

Utredningen ska vara klar till våren.

[ad_2]
Source link