Monday , July 4 2022

นาซา เฮ ลั่น ยาน อิน ไซต์ บุก ลง จอด บน ดาว อังคาร สำเร็จ ส่ง ภาพ มา ได้ ดั่ง ใจ – ข่าวสด[ad_1]

(NASA via AP)

นาซา เฮ ลั่น ยาน อิน ไซต์ บุก ลง จอด บน ดาว อังคาร สำเร็จ ส่ง ภาพ มา ได้ ดั่ง ใจ

นาซา เฮ ลั่น – เอ พี รายงาน ว่า เมื่อ 26 พ.ย. ทีม งาน องค์การ บริหาร การ บิน และ อวกาศ แห่ง ชาติ สหรัฐอเมริกา หรือ นาซา ที่ ห้อง ปฏิบัติการ JPL เมือง พา ซา เด นา รัฐ แคลิฟอร์เนีย ฉลอง กัน อย่าง ปลาบปลื้ม หลัง ควบคุม ยาน สำรวจ อิน ไซต์ (InSight Lander) ลง จอด บน พื้น ผิว ดาว อังคาร ได้ สำเร็จ หลัง เดินทาง จาก โลก ไป นาน 6 เดือน ระยะ ทาง 482 ล้าน กิโลเมตร นับ เป็น ภารกิจ สำรวจ อวกาศ ครั้ง แรก ที่ มุ่ง จะ ศึกษา โครงสร้าง ภายใน ของ ดาวเคราะห์ สี แดง โดย เดพาะ

ยาน สำรวจ อิน ไซต์ ลง จอด บน ที่ราบ เอ ลี เซี ยม แพ ล นิ เที ย ทาง ตอน เหนือ ของ เส้นศูนย์สูตร ดาว อังคาร ตาม แผนที่ วาง ไว้ ทั้ง ยัง ถ่าย ภาพ ภูมิประเทศ รอบ ตัว และ ส่ง กลับ มายัง โลก ภายใน 30 นาที แรก ที่ แตะ พื้น ดาว อังคาร ตาม โปรแกรม ที่ ตั้ง ไว้

"ไร้ ตำหนิ!" นาย ร็ อบ แมน นิง หัวหน้า ทีม JPL ประกาศ ก้อง ก่อน กล่าว ว่า "นี่ เป็น สิ่ง ที่ เรา หวัง ไว้ และ จินตนาการ อยู่ ใน ดวงตา ของ จิตใจ บาง ครั้ง เรื่อง ก็ เป็น ไป อย่าง ที่ เรา อยาก ให้ เป็น"

นาซา เฮ ลั่น
นาที เฮ ลั่น People at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., Celebrate as the InSight Lander touches down on Mars on Monday, Nov. 26, 2018. (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

ทีม งาน นาซา ลุ้น ระทึก กับ ภารกิจ นี้ มาก เนื่องจาก มี ความ ยาก ลำบาก มากมาย ทั้ง สภาพ อากาศ ที่ เอา แน่ เอา นอน ไม่ ได้ ของ ดาว อังคาร รวม ทั้ง ปัญหา ทาง เทคนิค อื่น ๆ อีก ทั้ง บรรยากาศ ของ ดาว อังคาร ที่ เบาบาง เพียง 1% ของ บรรยากาศ โลก ทำให้ เกิด แรง เสียด ทาน ที่ จะ ช่วย ชะลอ ความเร็ว ของ ยาน ได้ น้อย ทำให้ ภารกิจ ใน อดีต ล้ม เหลว มา แล้ว หลาย ครั้ง

ภาพ จำลอง ยาน อิน ไซต์ ลง จอด บน ดาว อังคาร This illustration made available by NASA in October 2016 shows a illustration of the lander InSight's NASA about landing on the surface of Mars.

บ รู ซ แบ เนิ ร์ ด ต์ หัวหน้า ทีม อิน ไซต์ กล่าว ว่า การ ลง จอด ที่ ดาว ดัง คา ร เป็น งาน ยาก ยิ่ง สำหรับ การ สำรวจ มัน เป็น งาน หิน อันตราย และ มี โอกาส อัน ไม่ น่า สบายใจ ว่า อาจ เกิด อะไร ผิด พลาด ได้


ทั้งนี้ ยาน อิน ไซต์ ใช้ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยี ส่วน ใหญ่ แบบ เดียว กับ ยาน ฟีนิกซ์ ซึ่ง เคย ลง จอด บน ดาว อังคาร สำเร็จ มา แล้ว ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ ลง จอด บน ดาว อังคาร มา แล้ว ใน ปี 2550 ส่วน ครั้ง สุดท้าย ที่ นาซา ส่ง ยาน ไป ลง จอด คือ คิว เรี ย ส ซิ ตี โร เวอร์ เมื่อ ปี 2552

ภาพ พื้น ผิว ดาว อังคาร ที่ ยาน ส่ง มายัง โลก หลังจาก ลง จอด A picture transmitted from Mars by the InSight lander is seen on a screen computer at the Jet Propulsion Laboratory of NASA Monday, Nov. 26, 2018, in Pasadena, Calif. (NASA via AP)

สำหรับ ภารกิจ ต่อ ไป นี้ คือ การ สำรวจ โครงสร้าง ภายใน ของ ดาวเคราะห์ สี แดง ตรวจ วัด คลื่น แผ่นดินไหว ที่ ช่วย บ่ง บอก ถึง สภาพ ชั้น หิน และ โครงสร้าง ทาง ธรณีวิทยา ภายใน และ มี หุ่น ยนต์ ตัว ตุ่น คอย วัด อุณหภูมิ ใต้ดิน ของ ดาว โดย จะ ฝัง ตัว อยู่ ลึก ลง ไป จาก พื้น ผิว 5 เมตร เพื่อ ให้ ทราบ ว่า ดาว อังคาร ยาง คง มี ความ เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ภายใน อยู่ มาก น้อย เพียง ใด

นอกจาก นี้ ยาน จะ ส่ง สัญญาณ คลื่นวิทยุ เพื่อ วัด ว่า ดาว อังคาร เหวี่ยง ตัว รอบ แกน หมุน ของ ตนเอง อย่างไร ซึ่ง ข้อมูล จาก การ ตรวจ สอบ และ ทดลอง ทั้งหมด นี้ มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ต่อ การ ศึกษา เรื่อง วิวัฒนาการ ของ ดาวเคราะห์ ใน ระบบสุริยะ

อ่าน ข่าว ก่อน หน้า นี้:

ลุ้น ยาน สำรวจ "อิน ไซต์" เตรียม ลง จอด บน ดาว อังคาร ใน คืน นี้

[ad_2]
Source link