Monday , February 17 2020
Home / thailand / ประกาศ ชื่อ แล้ว! SME 10 แรก ร่วม ต้าน โกง หลัง CAC ขยาย แนวร่วม ภาค เอกชน – ผู้จัดการ ออนไลน์

ประกาศ ชื่อ แล้ว! SME 10 แรก ร่วม ต้าน โกง หลัง CAC ขยาย แนวร่วม ภาค เอกชน – ผู้จัดการ ออนไลน์
ประกาศ ชื่อ แล้ว! SME 10 แรก ร่วม ต้าน โกง หลัง CAC ขยาย แนวร่วม ภาค เอกชน ผู้จัดการ ออนไลน์

จัด พิธี มอบ ใบ ประกาศนียบัตร แก่ CAC 10 บริษัท แรก ที่ ผ่าน การ รับรอง ระบบ ป้องกัน การ รับ – จ่าย สินบน ตาม โครงการ รับรอง ธุรกิจ ขนาด กลาง และ ขนาด เล็ก (CAC SME Certification) …


Source link