Sunday , November 17 2019
Home / thailand / "แก๊ง โจ๋ งาน บวช" บุก ห้อง สอบ เช็ ก ลิ ส ต์ ค่าเสียหาย งาน นี้ มี หลาบจำ!

"แก๊ง โจ๋ งาน บวช" บุก ห้อง สอบ เช็ ก ลิ ส ต์ ค่าเสียหาย งาน นี้ มี หลาบจำ!หลังจาก เมื่อ วัน ที่ 24 ก.พ. 62 ที่ ผ่าน มา เกิด เหตุ "แก๊ง โจ๋ งาน บวช" 24 คน บุก เข้าไป ใน "โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์" ทำร้าย ครู และ นักเรียน ขณะ กำลัง สอบ "PAT5" และ ยัง ทำ อนาจาร นักเรียน หญิง รวม ทั้ง ทำลาย ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ เสียหาย หลัง เกิด ความ ไม่ พอใจ ที่ ทาง โรงเรียน ขอ ความ ร่วมมือ ให้ ลด เสียง แห่ ที่ จัด ขึ้น ในวัดสิงห์ใกล้ โรงเรียน ดัง กล่าว

ทีม ข่าว เฉพาะกิจ ไทยรัฐ ออนไลน์ ประมวล มูลค่า ความ เกียหาย ที่ เกิด ขึ้น จาก เหตุการณ์ ดัง กล่าว ดังนี้

วัน ที่ 24 ก.พ. 62 "โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์" ถูก ใช้ เป็น สนาม สอบ วิชา "PAT5" ความ ถนัด ทาง วิชาชีพ ครู ใน ช่วง เวลา 13.00-16.00 น. โดย มี เด็ก นักเรียน มา สอบ ที่ นี่ เป็น จำนวน ทั้งสิ้น 248 คน โดย แต่ละ คน เสีย ค่า สมัคร สอบ วิชา ดัง กล่าว คนละ 34.720 บาท 140 บาท คิด เป็น เงิน ทั้งสิ้น

"แก๊ง งาน บวช" ได้ บุก เข้า มา ทำลาย ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ เสียหาย ได้แก่

– ห้องเรียน 3-4 ห้อง จาก ทั้งหมด 14 ห้อง ที่ ใช้ เป็น สนบ สอบ ได้ รับ ความ เสียหาย
– โต๊ะ เก้าอี้ ชำรุด
– ทีวี 1 เครื่อง
– เซรา มิ ก ตกแต่ง สถาน ที่

ทั้งนี้ "โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์" อยู่ ระหว่าง ตั้ง คณะ กรรมการ สอบสวน เหตุการณ์ ที่ เกิด ขึ้น เพื่อ ประเมิน ค่า ความ เสียหาย อีก ครั้ง

สำหรับ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดำเนิน การ สอบ ได้แก่

– ค่า ตอบแทน ครู คุม สอบ ทั้งหมด 14 ห้อง 28 คน
– ค่า ตอบแทน กรรมการ กลาง, พยาบาล and น้ำ ตำรวจ 11 คน

รวม เป็น เงิน ทั้งสิ้น 18,185 บาท

You are currently using guest accessโรงเรียน มัธยม วัดสิงห์ มี การ จัด สอบ 2 วิชา ได้แก่ "PAT2" ความ ถนัด วิทยาศาสตร์ เวลา สอบ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.30-11.30 น. And "PAT5" ความ ถนัด ทาง วิชาชีพ ครู เวลา สอบ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. มี นักเรียน เข้า สอบ จำนวน 398 คน เป็น เมิน ค่า ใถ้ สถาน ที่ 398 บาท

หาก คิด เฉพาะ นักเรียน ที่ สอบ "PAT5" จำนวน 248 คน จะ มี ค่า ใช้ จ่าย 248 บาท

รวม มูลค่า ความ เสียหาย "แก๊ง โจ๋ งาน บวช" บุก ห้อง สอบ "โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์" ทำร้าย ครู นักเรียน ขณะ กำลัง สอบ "PAT5"

ด้าน ผ ศ. ดร. ศิริ ดา บุ ร ชาติ ผู้ อำนวย การ สถาบัน ทดสอบ ทางการ ศึกษา แห่ง ชาติ (องค์การ มหาชน) ได้ ออก มา แถลงข่าว ถึง เหตุการณ์ ที่ เกิด ขึ้น ว่า มี ผู้ ได้ รับ บาดเจ็บ รวม 12 ราย ดังนี้

– นักเรียน 4 ราย
– ครู 6 ราย
– ครู อาการ หนัก ต้อง แอด มิ ท ที่ โยง พยาบาล 1 ราย
– ผู้ อำนวย การ โรงเรียน 1 ราย

Do you have any questions? Ask me about this. Ask a question or ask questions or ask questions, tell us what you think.

ผ อ. ส ทศ. ระบุ ด้วยว่า จะ เปิด ให้ มี การ สอบ ใบ เดพาะ สนาม สอบ "โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์" ที่ มี นักเรียน เข้า สอบ "PAT5" จำนวน 248 คน โดย นักเรียน สามารถ ยาง ความ จำนง ว่า จะ เลือก สอบ ใน วัน ที่ 5 มี.ค. 62 นี้ หรือ เลือก ใช้ คะแนน สอบ เดิม สำหรับ นักเรียน ที่ ทำ ข้อสอบ เสร็จ สิ้น ใน วัน ที่ เกิด เหตุการณ์ ดัง กล่าว

นอกจาก นี้ สศ. จะ มอบ หน้าที่ ให้ ฝ่าย กฎหมาย ฟ้องร้อง เรียก ค่าเสียหาย จากแก๊ง โจ๋ งาน บวชต่อ ไป

ล่าสุด ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม ค ชิน ทร รัฐมนตรี ช่วย ว่า กระทรวง ศึกษาธิการิการิการิการิการ ได้ ตั้ง ง่า ใช้ จ่าย เบื้องต้น สำหรับ การ จัด สอบ วิชา PAT5 ความ ถนัด ทาง วิชาชีพ ครู รอบ ใหม่ วัน ที่ 5 มี. ค. นี้ ประมาณ 700,000 บาท โดย คำนวณ จาก จำนวน ผู้ เข้า สอบ 248 คน ที่ ต้อง จัด พิมพ์ ข้อสอบ ใหม่

เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ได้ มี การ แจ้ง ข้อ กล่าวหา แก๊ง โจ๋ งาน บวช ทั้ง 24 คน ไป แล้ว 7 ข้อหา คือ …

ข้อหา ที่ 1 ร่วม กัน บุกรุก โดย ใช้ กำลัง ประทุษร้าย โดย ร่วม กัน กระทำ ผิด ตั้งแต่ 2 คน ขึ้น ไป ตาม มาตรา 365 (1) (2) โทษจำ คุก ไม่ เกิน 5 ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

ข้อหา ที่ 2 ร่วม กัน ทำให้ เสีย ทรัพย์ มาตรา 358 ต้อง ระวัง โทษจำ คุก ไม่ เกิน 3 ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

ข้อหา ที่ 3 ร่วม กัน ทำร้าย ร่างกาย มาตรา 295 ผู้ ใด ทำร้าย ผู้ อื่น ต้อง ระวาง โทษจำ คุก ไม่ เกิน 2 ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

ตำรวจ แจ้ง ข้อหา "แก๊ง โจ๋ งาน บวช" ถล่ม ห้อง สอบ "โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์"

ข้อหา ที่ 4 อนาจาร บุคคล อายุ กว่า 15 ปี โดย ใช้ กำลัง ประทุษร้าย ป. อาญา 278, 281 จำ คุก ไม่ เกิน 10 ปี ปรับ ไม่ เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

ข้อหา ที่ 5 ข่มขืนใจ ผู้ อื่น ให้ กระทำ การ ไม่ กระทำ การ ความ ผิด ต่อ เสรีภาพ โดย ใช้ กำลัง ประทุษร้าย โดย มี อาวุธ ร่วม กัน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้น ไป ม. 309 จำ คุก ไม่ เกิน 5 ปี ปรับ ไม่ เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

ข้อหา ที่ 6 มั่วสุม กัน ตั้งแต่ 10 คน ขึ้น ไป โดย ใช้ กำลัง ประทุษร้าย หรือ กระทำ การ ให้ เกิด ความ วุ่นวาย ใน บ้านเมือง ผิด ม. 215 โทษจำ คุก ไม่ เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่ เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

ข้อหา ที่ 7 ห้าม มิ ให้ ผู้ ใด บริโภค เครื่อง ดื่ม แอลกอฮอล์ ใน บริเวณ วัด หรือ สถาน ที่ ปฏิบัติ พิธีกรรม ทาง ศาสนา พ. ร. บ. ควบคุม เครื่อง ดื่ม แอลกอฮอล์ ม. 31 (1) มี โทษ ตาม ม. 42 จำ คุก ไม่ เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่ เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ

24 "แก๊ง โจ๋ งาน บวช" ต้อง ร่วม ชดใช้ ค่าเสียหาย

ด้าน อดีต ผู้ พิพากษา ได้ ให้ ข้อมูล เพิ่มเติม ใน ทาง กฎหมาย ด้วยว่า ทาง โรงเรียน ครู และ นักเรียน รวม ไป ถึง สถาบัน ทดสอบ ทางการ ศึกษา แห่ง ชาติ ถือ เป็น "ผู้เสียหาย" ใน เหตุการณ์ นี้ ทั้งหมด สามารถ ฟ้องร้อง เรียก ค่าเสียหาย ได้ เช่น ค่า ทำขวัญ ค่า เสีย ประโยชน์ ค่า รักษา พยาบาล ค่า ทรัพย์สิน ทาง ราชการ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดำเนิน การ จัด สอบ ใ่ม่ ค่า ข้อสอบ ใหม่ ค่า ตอบแทน ผู้ คุม สอบ เป็น ต้น โดย เรียก ใน จำนวน ตาม ความ เป็น จริง

ทั้งนี้ กลุ่ม ผู้ ก่อ เหตุ ทั้ง 24 คน ต้อง "ร่วม กัน" ชดใช้ ค่าเสียหาย ดัง กล่าว เพราะ ถือว่า ร่วม กัน กระทำความผิด โดย มี สถานะ เป็น ลูกหนี้ ร่วม กัน

"คิด ว่า ค่าเสียหาย ต่างๆ ที่ ได้ ก่อ เหตุ คง ไม่ มาก เท่าไร แต่ ค่าเสียหาย กรณี การ ทำร้าย ร่างกาย เกิด ความ เสียหาย ต่อ จิตใจ จะ ต้อง คิด เป็น จำนวน เงิน ออก มา เพื่อ ฟ้องร้อง เรียก ค่าเสียหาย ต่อ ไป" อดีต ผู้ พิพากษา อธิบาย

คดี เป็น ที่ สนใจ แต่ ศาล ลงโทษ ตาม กรอบ ของ กฎหมาย

สำหรับ คดี บุกรุก และ ทำลาย ทรัพย์สิน ทาง ราชการ ใน อดีต เคย มี มา แล้ว แต่ เกิด จาก กลุ่ม ผู้ ชุมนุม ทาง การเมือง แต่ กรณี นี้ เป็น เรื่อง ของ กลุ่ม วัยรุ่น เข้าไป ทำลาย ทรัพย์สิน ของ โรงเรียน ซึ่ง เป็น สถาน ที่ ราชการ และ ทำร้าย บุคลากร ทางการ ศึกษา ซึ่ง เป็น พนักงาน ราชการ จะ เข้า ข้อกฎหมาย ใน เรื่อง ของ บุกรุก สถาน ที่ ราชการ, ทำลาย ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ, กระทำ อนาจาร

สำหรับ วิธี จัดการ ให้ เข็ด หลาบ ใน ทาง กฎหมาย นั้น มอง ว่า อัยการ คงจะ ขอ ให้ ลงโทษ สถาน หนัก ซึ่ง อยู่ ใน กรอบ ของ กฎหมาย ที่ กำหนด ไม่ สามารถ ลงโทษ เกิน ขอบเขต ของ ข้อกฎหมาย ได้ และ คง ไม่ ถึง ขั้น ประหารชีวิต คง แค่ ปรับ และ จำ คุก เท่านั้น

"พฤติการณ์ ดัง กล่าว สะเทือนใจ สังคม และ เป็น ที่ สนใจ ของ ประชาชน ศาล จึง มี คำ สั่ง ไม่ ให้ ประกัน ตัว ผู้ต้องหา ทั้ง 24 คน ซึ่ง หาก เป็น ผม บาง เรื่อง ที่ อุกฉกรรจ์ มาก ก็ ไม่ ให้ ประกัน เพราะ ผู้ต้องหา อาจ ไป ยุ่ง เกี่ยว กับ ผู้เสียหาย ได้" อดีต ผู้ พิพากษา กล่าว.

ทีม ข่าว เฉพาะกิจ ไทยรัฐ ออนไลน์ รายงาน

อ่าน ข่าว ที่ เกี่ยวข้อง # อันธพาล วัดสิงห์ เพิ่มเติม

– เจ้าอาวาส and เอง ไป เตือน ให้ ลด เสียง แก๊ง เพื่อน พระ ปา แก้ว ลงพื้น!

– ศาล ไม่ ให้ ประกัน "แก๊ง งาน บวช"

– ฟัง จาก ปาก "นัก ร้อง" โจ๋ งาน บวช เมา ขนาด ไหน บุก โรงเรียน มัธยม วัดสิงห์ (คลิป)

อ่าน เพิ่มเติม …


Source link