Wednesday , July 6 2022

ไทย อย ล์ คาด การณ์ แนวโน้ม สถานการณ์ ราคา น้ำมัน 26 – 30 พ.ย. 2561[ad_1]

<! –

Travel
Entertainment

->

27 พฤศจิกายน 2561
| โดย บ ม จ. ไทย อ อย ล์


28

ราคา น้ำมันดิบ ผันผวน จาก ข่าว การ ปรับ ลด การ ผลิต ท่ามกลาง ตี้ อยู่ ใน ภาวะ อุปทาน ล้น ตลาด

ไทย อ อย ล์ คาด ราคา น้ำมันดิบ เว ส ต์ เทกซัส ใน สัปดาห์ นี้ จะ เคลื่อนไหว ที่ กรอบ 49 – 54 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล ส่วน น้ำมันดิบ เบ รน ท์ เคลื่อนไหว ที่ กรอบ 55 – 60 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล

แนวโน้ม สถานการณ์ ราคา น้ำมันดิบ (26 – 30 p.m. 61)

ราคา น้ำมันดิบ คาด ว่า จะ ผันผวน จาก ข่าว ความ ร่วมมือ ระหว่าง ผู้ ผลิต ทั้ง ใน และ นอก กลุ่ม โอเปค ที่ จะ ปรับ ลด กำลัง การ ผลิต ประกอบ กับ การ ปรับ ลด การ ส่ง ออก น้ำมันดิบ ของ อิหร่าน จาก ผล ของ การ คว่ำบาตร โดย สหรัฐฯ นอกจาก นี้ ยัง ต้อง ติดตาม ปริมาณ น้ำมันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ ที่ มี แนวโน้ม ปรับ ตัว ลด ลง จาก ความ ต้องการ ใช้ น้ำมันดิบ ของ โรง กลั่น ใน สหรัฐฯ ที่ ปรับ เพิ่ม ขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาด ยัง ง กังวล กับ ภาวะ อุปทาน ล้น ตลาด หลัง อุปทาน น้ำมันดิบ ปรับ เพิ่ม ขึ้น ต่อ เนื่อง ใน ขณะ ที่ อุปสงค์ ยัง ได้ รับ แรง กดดัน จาก ราคา น้ำมัน ที่ อยู่ ระดับ สูง และ เศรษฐกิจ โลก ที่ เติบโต ช้า กว่า ที่ คาด การณ์ ไว้

ปัจจัย สำคัญ ที่ คาด ว่า จะ สารรรม กระทบ ต่อ สถานการณ์ ราคา น้ำมัน ใน สัปดาห์ นี้:

  • จับตา ความ ร่วมมือ ระหว่าง ผู้ ผลิต ทั้ง ใน และ นอก กลุ่ม โอเปค ว่า จะ มี การ ปรับ ลด กำลัง การ ผลิต หรือ ไม่ หลัง แหล่ง ข่าว เผย ว่า ผู้ ผลิต ทั้ง ใน และ นอก กลุ่ม โอเปค มี การ พูด คุย เกี่ยว กับ การ ลด กำลัง การ ผลิต ของ ปี 62 ลง สูงสุด ถึง 4 ล้าน บาร์เรล ต่อ วัน เมื่อ เทียบ กับ การ ผลิต ใน เดือน ต. ค. 61 โดย ข้อ ตกลง ที่ จะ ปรับ ลด กำลัง การ ผลิต จะ มี การ พิจารณา ใน การ ประชุม วัน ที่ 6 ธ.ค. 61 ซึ่ง ซาอุดิอาระเบีย ก็ได้ ส่ง สัญญาณ ว่า ควร จะ มี การ ลด กำลัง การ ผลิต เพื่อ ที่ จะ รักษา สมดุล ตลาด น้ำมันดิบ เนื่องจาก ตลาด เริ่ม เผชิญ กับ ภาวะ อุปทาน ล้น ตลาด ขณะ ที่ สหรัฐ อาหรับ เอ มิ เร ต ส์ เผย ว่า กลุ่ม โอเปก มี แนวโน้ม ที่ จะ ลด กำลัง การ ผลิต และ สหรัฐ อาหรับ เอ มิ เร ต์ จะ ให้ ความ ร่วมมือ กับ การ ตัดสินใจ ของ กลุ่ม โอเปก
  • ปริมาณ การ ส่ง ออก น้ำมันดิบ ของ อิหร่าน ใน เดือน พ. ย. 61 คาด ว่า จะ ปรับ ตัว ลด ลง ถึง แม้ว่า สหรัฐฯ จะ ประกาศ ผ่อนผัน ให้ 8 ประเทศ สามารถ นำ เข้า น้ำมันดิบ จาก อิหร่าน ได้ โดย ใน สอง สัปดาห์ ที่ ผ่าน มา พบ ว่า ไม่มี การ ส่ง ออก น้ำมัน จาก อิหร่าน เนื่องจาก การ วางแผน ซื้อ น้ำมันดิบ ได้ ทำ ล่วงหน้า ก่อน ที่ จะ มี การ ประกาศ ผ่อนผัน อย่างไรก็ตาม หลัง การ ประกาศ ผ่อนผัน บาง ประเทศ เริ่ม มี แผนที่ จะ กลับ มา นำ เข้า น้ำมันดิบ จาก อิหร่าน อีก ครั้ง เช่น เกาหลี ใ ้ และ ญี่ปุ่น วางแผน ที่ จะ กลับ มา นำ เข้า น้ำมันดิบ จาก อิหร่าน ตั้งแต่ เดือน ม. ค. 62 เป็นต้น ไป
  • ปริมาณ น้ำมันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ คาด ว่า จะ เริ่ม ปรับ ลด ลง หลัง โรง กลั่น ส่วน ใหญ่ ใน สหรัฐฯ กลับ มา จาก การ ปิด ซ่อม บำรุง ตาม ฤดูกาล ทำให้ ความ ต้องการ ใช้ น้ำมันดิบ เพื่อ เป็น วัตถุดิบ ของ โรง กลั่น ปรับ เพิ่ม ขึ้น อย่างไรก็ตาม ยัง ต้อง ติดตาม ปริมาณ การ ผลิต น้ำมันดิบ ของ สหรัฐฯ ที่ ใน สัปดาห์ ล่าสุด ปรับ เพิ่ม ขึ้น มา อยู่ ที่ 7 ล้าน บาร์เรล ต่อ วัน และ คาด ว่า จะ แตะ ระดับ เฉลี่ย ที่ 11.66 ล้าน บาร์ ร ล ต่อ วัน ใน เดือน ธ. ค. 61
  • ตลาด ยัง คง กังวล กับ ภาวะ อุปทาน ล้น ตลาด หลัง ผู้ ผลิต ราย ใหญ่ ทั้ง สาม ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย และ ซาอุดิอาระเบีย ปรับ เพิ่ม กำลัง การ ผลิต เพื่อ ชดเชย อุปทาน ที่ ขาด หาย ไป จาก อิหร่าน แต่ สหรัฐฯ ประกาศ ผ่อนผัน ให้ 8 ประเทศ ยัง สามารถ นำ เข้า น้ำมันดิบ จาก อิหร่าน ได้ ซึ่ง เหนือ ความ คาด หมาย ของ นัก วิเคราะห์ ส่ง ผล ใก้ อุปทาน น้ำมันดิบ ของ อิหร่าน หาย จาก ตลาด น้อย กว่า ที่ คาด การณ์ ไว้ ขณะ ที่ ความ ต้องการ ใช้ น้ำมัน โลก ก็ ยัง เติบโต น้อย กว่า ที่ คาด การณ์ ไว้ สาเหตุ จาก ราคา น้ำมัน ที่ อยู่ ใน ระดับ สูง ประกอบ กับ เศรษฐกิจ ที่ ขยาย ตัว น้อย กว่า ที่ คาด การณ์ ส่ง ผล ให้ IMF ปรับ ลด การ คาด การณ์ การ ขยาย ตัว ของ เศรษฐกิจ 3.9 โลก จาก ร้อย ละ มา อยู่ ที่ ร้อย ละ 7 ใน ปี 61 โดย ภาวะ อุปทาน ล้น ตลาด สะท้อน ให้ เห็น จาก ปริมาณ น้ำมัน คงคลัง ของ กลุ่ม ประเทศ พัฒนา แล้ว (OECD Oil Inventories) ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ใน เด อนก.ย. 61 ซึ่ง เป็นการ ปรับ เพิ่ม ขึ้น 4 เดือน ติดต่อ กัน
  • ตัวเลข เศรษฐกิจ ที่ น่า ติดตาม ใน สัปดาห์ นี้ ได้แก่ จี ดี พี ไตรมาส 3/61 สหรัฐฯ รายจ่าย ใน การ บริโภค ของ บุคคล สหรัฐฯ อัตรา การ ว่างงาน ยูโร โซน และ ดัชนี ราคา ผู้ บริโภค ยูโร โซน

สรุป สถานการณ์ ราคา น้ำมัน ใน สัปดาห์ ที่ ผ่าน มา (19 – 23 พ.ย. 61)

ราคา น้ำมันดิบ เว ส ต์ เทกซัส ใน สัปดาห์ ที่ ผ่าน มา ปรับ ตัว ลด ลง 6.04 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มา อยู่ ที่ 50.42 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล ใน ขณะ ที่ ราคา น้ำมันดิบ เบ รน ท์ ปรับ ลด ลง 7.96 ดอลลาร์ สหรัฐฯ มา อยู่ ที่ 58.80 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล ส่วน ราคา น้ำมันดิบ ดู ไบ ปิด เฉลี่ย อยู่ ที่ 61 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล หลัง ถูก กดดัน จาก ดัชนี อุตสาหกรรม ดาวโจนส์ ที่ ปรับ ตัว ลด ลง ซึ่ง เกิด จาก นัก ลงทุน ผิดหวัง กับ ผล ประกอบ การ ของ บริษัท จดทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ และ ความ กังวล เกี่ยว กับ ต้นทุน การ ผลิต ที่ เพิ่ม ขึ้น หลัง ธนาคาร กลาง สหรัฐฯ (เฟด) มี แนวโน้ม ขึ้น อัตรา ดอกเบี้ย ประกอบ กับ ตลาด ยัง คง กังวล กับ ภาวะ อุปทาน ล้น ตลาด เนื่องจาก สหรัฐฯ ปรับ เพิ่ม กำลัง การ ผลิต ต่อ เนื่อง ขณะ ที่ ความ ต้องการ ใช้ น้ำมัน โลก ใน ปี หน้า คาด ว่า จะ ถูก กมดัน จาก สงคราม การ ค้า ระหว่าง สหรัฐฯ and จละ จีน นอกจาก นี้ ราคา น ำ มัน ดิบ ยัง ได้ รับ แรง กดดัน จาก ปริมาณ น้ำมันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ ที่ ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ต่อ เนื่อง เป็น สัปดาห์ ที่ 9 อย่างไรก็ตาม ราคา น้ำมันดิบ ยัง ได้ รับ แรง หนุน จาก การ ประชุม ของ ผู้ ผลิต ทั้ง ใน และ นอก กลุ่ม โอเปค ที่ จะ มี การ หารือ เกี่ยว กับ การ ปรับ ลด กำลัง การ ผลิต

[ad_2]
Source link