Thursday , November 14 2019
Home / vietnam / Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dûn bức xúc | Lao Động Online | LAODONG.VN

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dûn bức xúc | Lao Động Online | LAODONG.VNÔng Mai Thanh Ngon, Pho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, I am Trăng vừa bị "khiển trách" về mặt Đảng đồng củng củ được trách "về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Hình thức kỷ luật này được công bố chính thức đến ông Ngon vào chiều 27.11.

Sau khi báo chí thông tin, ngày 28.11 nhiều can bộ hưu trí tại huyện Thạnh Trị đều bất ngờ với hình thức kỷ luật này.

Ông Th. một cán bộ hưu trí nhận định "Ông Ngon kê khai bằng cấp không rõ ràng, đã bị tố cáo, Tỉnh ủy I am Trăng nhận định đây không phải là bằng đại học. Vậy ông Ngon có đúng tiêu chuẩn để làm Chủ tịch UBND huyện hay không? ".

It will be chứng chỉ nhưng ông Ngon khai Đại học quân sự, cao cấp chính trị để tham gia vào BCH để được bầu làm Phó Bí thư huyện ủy huyện Thạnh Trị (ảnh NHật Hồ)
You will be chỉ đại chứng chỉ nhưng ông Ngon khai học Đại học quân sự, cao cấp chính trị để tham gia vào BCH để được bầu làm Phó Bí thư huyện ủy huyện Thạnh Trị.

Được biết, tại thời điểm ông Ngon ứng cử để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị (năm 2015) trong phần khai đại học, cao cấp chính trị, nhưng ngoại ngữ lại để "không".

Danh sánh trúng ci HĐND huyện phần ghi các chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện ông Ngon "mù" ngoại ngữ (ảnh NHật Hồ)
Danh sánh trúng ci HĐND huyện phần ghi các chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện ông Ngon "mù" ngoại ngữ (ảnh NHật Hồ)

Nói về hình thức kỷ luật này, ông Nguyễn Hoàng Quý, người suýt bị kỷ luật do tố cáhat bằng cấp của ông Ngon nhận định:

"Tôi tố ço ông Ngon khai không trung thực về bằng cấp. Nay Tỉnh ủy đã kết luận rõg rồng, nhưng ông Ngong chỉ bị khiển trách thôi thấy thấy thưng tương xứng. Đảng viên phải trung thực với chình mình, với tập thể.

Người đứng đầu một huyện mano không trung thực với chính mình thì lãnh đạo một huyện là vô cunng khó "- Ông What is your choice for your next day? There is no need for you.

You have to login to see the changes by clicking here. Tỉnh ủy I am Trăng khẳng định ông Quý tố ço ông Ngon không có bằng đại học là đúng. Dù vậy Tỉnh ủy chỉ tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngon (ảnh NHật Hồ) "style =" text-align: center;
You have to login to see the changes by clicking here. Tỉnh ủy I am Trăng khẳng định ông Quý tố ço ông Ngon không có bằng đại học là đúng. Dư vậy Tỉnh ủy chỉ tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngon.

Như LĐO đã thông tin, tại Công văn số 819-CV / TU của Tỉnh ủy I am Trăng do Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum ký ngày 17.10, về kết quảết thương học Chủ tịch huyện Mai Thanh Ngon nêu rõ :

Nội dung tố ço đồng chí Mai Thanh Ngon không có Bằng tốt nghiệp Đại học là đúng; Nội dung tố ço đồng chí Mai Thanh Ngon kê khai không trung thực trong ứng cử, bầu cử là đúng, có khuyết điểm.

Qua kiểm tra các bản kê chai của đồng chí Mai Thanh Ngon nhận thấy đồng chí kogông có Bằng tốt nghiệp Đại học nhưng kê chai hồ sơ ứng cứ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị có trình độ đại học là không thống nhất, chưa phù hợp với bằng tốt nghiệp, giấy xác nhận, chứng nhận hiện có ".


Source link