Friday , February 3 2023

Cng ty vàng Bồng Miêu phá sản[ad_1]

Sáng 28/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở hội nương chủ nợ Cảng tước TNHH vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) lần thứ nhất để cák chủ nợ lọa chọn số phận của doanh nghiệp này gồm đình chỉ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh, và tuyên bố phá sản.

Các chủ nợ bỏ phiếu đồng ý phá sản công ty vàng Bồng Miêu. Ảnh: Sơn Thủy.

Các chủ nợ bỏ phiếu đồng ý phá sản công ty vàng Bồng Miêu. Ảnh: Sơn Thủy.

Tại hội nghị, 24 chủ nợ có mặt, còhi doanh nghiệp có đơn yêu cầu TAND tỉnh Quảng Nam même thủ tục phá sản đối với Công ty Bồng Miêu vắng mặt.

Theo goes down by the Tainan Tháng 11/2017, tổng tài sản của Cng ty Bồng Miêu hơn 302 tỷ đồng, tổng nợ doanh nghiệp này phải trạ hơn 1,200 tỷ.

Kết quả kiểm kê cho thấy tài sản tại công ty có già trị hơn 34.8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản đảm bảo ơo hơn 25.4 tỷ, tài sản không đảm bảo hơn 9,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của công ty là tài sản đặc thủ của đất tại mạ vàng nên chỉ có giá trị khi tiếp tục phục vụ để khai thác vàng, còn nếu khi thanh lý thì giá trị rất thấp.

Kết thúc hội nghị, 14/24 chủ nợ tham dự biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty Bồng Miêu. Get it, it's just what you want to do if it does not work for you, it does not work properly.

Trụ sở công ty vàng Bồng Miêu. Ảnh: Sơn Thủy.

Trụ sở công ty vàng Bồng Miêu. Ảnh: Sơn Thủy.

Cng ty vàng Bồng Miêu thuộc tập đoàn Besra Việt Nam hoạt động theo giấy phép của Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư. Bộ Công nghiệp nặng (nay thuộc Bộ Công Thương) cấp phép khai thác và đến tháng 3/2016 giấy phép đã hết hiệu lực.

Mặc dù hết hạn khai thác vàng, Cng ty vàng Bồng Miêu vẫn tiếp tục hoạt động. Hey, I know how much you can get here. You have to click on it when you download this file and you will be logged in. Tháng 5/2017, tỉnh Quảng Nam đề nghị đóng cửa mỏ vàng này.

Sơn Thủy